Tamara Kamińska

Tamara Kamińska

urodzona w 1986, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Katowicach, gdzie uzyskała tytuł magistra filozofii, a także podyplomowo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – menedżera kultury. Od 2012 roku pracowała w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. K. Bochenek (organizatora miedzy innymi takich festiwali jak JazzArt Festival, Ogrody Dźwięków, Urodziny Miasta oraz współorganizatora OFF Festiwalu, Tauron Nowa Muzyka czy Rawa Blues) , gdzie pełniła funkcję Wicedyrektora odpowiedzialnego za program merytoryczny instytucji oraz współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi (takimi jak Kraków, Lublin, Sopot czy Wrocław w Polsce oraz Adelajdą, Mannheim, Kingston, Hanowerem, Sewilla, Saint Etienne poza jej granicami). Twórczyni nowatorskiego programu wsparcia dla organizacji pozarządowych, który otworzył nowe możliwości współpracy pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym. Razem z zespołem, który powołała w 2015 i którego była liderem napisała aplikację do Sieci Miast kreatywnych UNESCO, dzięki czemu od grudnia 2015 roku Katowice zostały włączone w tę sieć w dziedzinie muzyki. Była także odpowiedzialna za wdrożenie i realizację całego programu ‘Katowice – Miasto Muzyki”, którego podwaliny zostały zawarte w tej właśnie aplikacji. W latach 2015–2016 pracowała nad raportem “Polityka rozwoju sektora muzycznego w Katowicach. Jak zbudować prężną, zrównoważoną i dobrze prosperującą branżę muzyczną” dla Katowic. Autorka zwycięskiej aplikacji o WOMEX’17 – festiwal i targi muzyki świata. Była także odpowiedzialna za realizację tego wydarzenia w Katowicach. Z ramienia Katowic odpowiedzialna za przygotowanie aplikacji o roczny kongres sieci Miast Kreatywnych w roku 2018, a także jego przygotowanie i realizację. Począwszy od stycznia 2018 roku pełni funkcję przewodniczącej subsieci muzycznej w ramach struktur UCCN. W październiku 2018 objęła stanowisko Wicedyrektor, we wrześniu 2019 Dyrektor Biura Music Export Poland. Od stycznia 2019 pełni także funkcję niezależnego eksperta Narodowej Komisji UNESCO do spraw miast kreatywnych.

http://www.musicexportpoland.org/