Organizatorzy

ZAiKS to polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców. Powstała w 1918r. w celu zabezpieczenia artystów przed wykorzystywaniem ich twórczości bez ich zgody oraz wynagrodzenia. Skład komitetu założycielskiego tworzyli m.in. Julian Tuwim, czy Tadeusz Żeromski. Do dzisiaj głównymi celami statutowymi ZAiKS-u są: ochrona praw autorskich, w szczególności zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, działanie na rzecz rozwoju twórczości, doskonalenie jej ochrony, zwłaszcza w związku z rozwojem nowych technik, działalność socjalna na rzecz jego członków.
www.zaiks.org.pl 

Music Export Poland to biuro eksportowe polskiej muzyki. Głównym celem działalności jest doprowadzenie do radykalnego zwiększenia eksportu polskich utworów, artystów i nagrań na rynki zagraniczne. Biuro jest częścią Fundacji, o tej samej nazwie, utworzonej przez ZAIKS i ZPAV. MExP swoje działania koncentruje na trzech głównych obszarach:
– tworzeniu baz danych i udostępnianiu informacji w nich zawartych;
– działalności edukacyjnej i doradztwie w kwestiach promocyjno-marketingowych,
– ułatwianiu kontaktów z rynkami zagranicznymi.www.musicexportpoland.org

Goyki 3 Art Inkubator to nowa samorządowa instytucja kultury w Sopocie. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych.  Art Inkubator zajmuje się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją rezydencji artystycznych oraz programów pracy twórczej. Zajmujemy się dokumentowaniem zjawisk towarzyszących życiu kulturalnemu  oraz popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu.www.goyki3.pl