Konferencja

Konferencja “Culture onlive” jest odpowiedzią na potrzebę wzmacniania kompetencji cyfrowych u przedstawicieli branży kulturalnej w wymuszonym przez pandemię przenoszeniu części lub całości wydarzeń do sieci. Choć proces digitalizacji nie jest niczym nowym, a światy wirtualny i realny od jakiegoś czasu funkcjonowały już zwłaszcza w sektorze kreatywnym, obok siebie, to ostatnie tygodnie pokazały, że znaczna część projektów kulturalnych online nie przynosi zakładanych rezultatów i nie osiąga sukcesu. Wynika to przede wszystkim z ograniczonej wiedzy na temat specyfiki takich wydarzeń. „Culture onlive” dzięki zgromadzeniu w jednej wirtualnej przedstawicieli różnych podmiotów należących do sektora kultury pozwoli na wyciągnięcie wniosków, zidentyfikowanie deficytów w zakresie digitalizacji i stworzenie katalogu dobrych praktyk, które pomogą w skutecznej realizacji projektów online. Warsztaty będą uzupełnieniem prelekcji, a na bazie zapisu prelekcji i warsztatów, a także materiałów dostarczonych przez prowadzących powstanie e-podręcznik.