Charles Landry

Charles Landry

Współpracuje z miastami na całym świecie, aby pomóc im w pełni wykorzystać ich potencjał. Jest powszechnie cenionym mówcą, autorem i innowatorem działań miejskich.

Jako ekspert wykorzystuje wyobraźnię w tworzeniu zmian urbanistycznych. Doradzał miastom lub prowadził rozmowy w ponad 60 krajach. Charles uważa, że po pierwsze trzeba zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy możliwości i zasoby miast. Jego koncepcja na temat kreatywnego miasta stała się ruchem globalnym Creative Cities.

Charles jest również pisarzem. Pisał m.in. o pomiarze kreatywności miejskiej, zdigitalizowaniu miasta czy międzykulturowości. Jego książka „The Art of City Making” została ostatnio uznana za drugą najlepszą książkę o planowaniu miast. A książka napisana wraz z Margie Caust „The Creative Bureaucracy” dała początek corocznemu festiwalowi odbywającemu się w Berlinie.

https://charleslandry.com/